Studieekonomi, inackordering och resebidrag

Här har vi samlat information om vad som gäller för att få inackorderingsbidrag (inackorderingstillägg) när du går skola på annan ort, ansökningsblankett och var du hittar information om din studieekonomi och resebidrag.

Vad krävs för att få inackorderingstillägg?

För att kunna söka inackorderingstillägg ska den sökande:

 • Var inskriven i gymnasieskolan
 • Vara folkbokförd hos förälder i kommunen
 • Inte vara äldre än 20 år
 • Studera på heltid
 • Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg ha

Detta gäller dock inte:

 • Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program enl. 16 kap.47§
 • Elever på Rh.-anpassad utbildning eller
 • Utlanssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen(1999:1395)

Vill du veta mer?

På Fyrkantens gymnasiesamverkanlänk till annan webbplats hittar du mer information om vad som gäller om:

 • din studieekonomi
 • resebidrag 
 • inackorderingstillägg när du går skola på annan ort
 • hur mycket du kan få i inackorderingstillägg just nu

Kontakt

Fyrkantens gymnasiesamverkan
Barn-och utbildningsförvaltningen
971 85 Luleå

gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se

0920-45 30 00