Luleå Kulturskola

Kan man få spela flöjt mitt på Storgatan eller dansa i skogen? Eller få bygga en ordbok med helt nya ord som man själv hittat på? Eller få skapa en musikal eller teater för att lära sig mer om ett ämne man jobbar med i skolan? Eller få lära sig om sopsortering genom att skapa ihop med en clown eller två?

JA det kan man!

Det är sådant vi på Kulturskolan arbetar med varje dag. Vår verksamhet innehåller många olika delar men gemensamt är att vi jobbar med barn och ungdomar, med lust, glädje, fantasi och nyfikenhet.

Vi vet att det är viktigt att bli berörd och att känna lust till det man gör. Då fungerar vår inlärning som bäst. Det är också viktigt att barn och ungdomar får hitta sitt sätt att berätta, att uttrycka sig, för att de ska kunna känna sig betydelsefulla och växa som människor.

Vi berikar elevers dagliga skolarbete genom att ge fler möjligheter till kreativt tänkande och skapande och genom att arbeta med ett hållbart förhållningssätt. Vi skapar upplevelser och sprider inspiration till elever och lärare.

Vi ger elever möjlighet att pröva på eller att träna upp sig på det de brinner för. Sedan kan de visa det de gjort eller kan inför en publik. Det kan vara i ett klassrum, gympasal, på Kulturens Hus eller på en turné utomlands.

Vi arbetar mycket med grupper, klasser och ensembler av olika slag. Man lär sig mycket både om sig själv och andra i mötet med andras skapande, tankar och idéer och det är viktigt för oss, att alla får vara med och bidra på sitt sätt och med sitt berättande. Att träna sig att samarbeta och samverka i respekt och med lyhördhet är lärdomar för livet.

Korta fakta:

  • Vi arbetar med kurser i olika instrument, komposition, bild, dans och drama.
  • Vi är ett resurscentra för Luleås skolor i estetisk kompetens och när det gäller hållbar utveckling. Vi arbetar i kommunens skolor med kortare och längre projekt i samverkan med skolans personal.
  • Vi arbetar med kompetensutveckling för skolpersonalen i Luleå.
  • Vi arbetar i olika utvecklingsprojekt för att utveckla lärandet i skolan.
  • Vi organiserar Luleå Kommuns inköp av Kulturevenemang för Luleås elever, och med samordning av Skapande Skola-projekt.
  • Vi möter ca 8000 elever per år i vår verksamhet.

All vår verksamhet är avgiftsfri!

Nu är också Luleå Miljöskola en del av Kulturskolan!

Minimera
Vill du veta mer eller anmäla dig till vår verksamhet?

Anmäl dig till vår verksamhethet och läs mer om Luleå kulturskola på www.luleakulturskola.comlänk till annan webbplats