Pedagogiska Nätverket,Luleå

Pedagogiska Nätverket vänder sig till pedagoger som arbetar vid barn-och utbildningsförvaltningen i Luleå. Nätverket samlas kring en inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Vi samarbetar med Reggio Emilia Institutet i Stockholm.

Huvuduppgiften är att skapa arenor där reflektion kring uppdraget blir en naturlig del av innehållet - oavsett om det gäller öppna föreläsningar eller samtalsträffar i nätverket.

Syftet med Pedagogiska Nätverket är att:

  • fördjupa det pedagogiska samtalet och kunna möta de krav som skollag, läroplan och barnkonventionen ställer på verksamheten
  • möta de krav som dagens barn och föräldrar har rätt att ställa på förskolan/skolan.
  • höja personalens kompetens genom egen reflektion och ökad insikt om egna värderingar och praktisk handling
  • skapa möten mellan politiker, ledning och pedagoger kring samtalet om en gemensam syn på barn i åldern 1-16 år
  • vara en mötesplats där man lyfter goda exempel och spännande, utmanande föreläsningar
  • vara ett verktyg för kompetensutveckling

Kontaktperson

Ina Mellberg
Samordnare/Koordinator för Pedagogiska Nätverket i Luleå
0920-45 30 00
pedagogiskanatverket@skol.lulea.se

Mer information för dig som arbetar inom Luleå kommun;
se Pedagogiska Nätverket på Intranätet.

Relaterade länkar