Teknik och naturvetenskap

Sverige måste bli duktigare på teknik och naturvetenskap för att vi ska leva ett gott liv i framtiden. Det gäller naturligtvis även Luleå och därför arbetar skolan i Luleå långsiktigt med att öka ungas intresse för och kunskaper i teknik och naturvetenskap. I detta arbete är lärarna nyckelpersoner och möjligheterna för barn och elever att lyckas hänger samman med lärares möjligheter och förmåga att stimulera elevernas intresse och kunskapsbyggande.

I Luleå är vi tre parter som bestämt oss för att tillsammans skapa och utveckla LuTek, Luleålärare i teknik och naturvetenskap, för lärare i förskola, grundskola, särskola och gymnasiet.

LuTek är ett långsiktigt utvecklingsarbete baserat på nätverk och kollegial samverkan. De ingående parterna är, förutom Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, Luleå tekniska universitetlänk till annan webbplats samt science centret Teknikens Huslänk till annan webbplats.

Inom LuTek pågår många olika aktiviteter som når barn och elever i våra skolor. Du kan läsa mer om arbetet på LuTeks hemsidalänk till annan webbplats.