Tvåspråkig förskola

Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. I augusti 2019 har Charlottendals förskolas tvåspråkiga verksamhet i meänkieli, samiska och finska öppnat.

Vad innebär väsentligt tvåspråkig förskola i Luleå kommun?

Väsentligt tvåspråkig förskola är ett rättighet för nationella minoriteter i en förvaltningskommun. I Luleå finns denna verksamhet vid Charlottendals förskola som öppnat sin tvåspråkiga avdelning i augusti 2019. Här talar personalen meänkieli, samiska eller finska med barnen mellan kl 9 och 15 varje dag. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov.

Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att utveckla och bevara språk, kultur och identitet. Det nationella minoritetsspråket är norm. Inne- och utemiljön utformas för att stödja arbetet. Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer och är en återkommande punkt på samråd med nationella minoriteter.

Ska barnet tala språket för att få börja på den tvåspråkiga förskolan?

Barn behöver inte kunna tala samiska, meänkieli eller finska för att få börja här, men barnen kommer få en fantastisk möjlighet att lära sig språket.

Hur ansöker jag till den tvåspråkiga förskolan?

Här ansöker du eller säger upp plats i Luleås kommunala förskolor.

Återställ
Samråd
Återställ
Nyhetsbrev
Återställ
Vision och organisation

Kontakt

Annica Backman, verksamhetschef förskola, annica.backman@skol.lulea.se
Viktoria Björklund, chef Flerspråkscentrum, viktoria.bjorklund@skol.lulea.se
Anne-Mari Angeria, samordnare för förvaltningsområdet Luleå Kommun, anne-mari.angeria@lulea.se