Arbetslivskunskap och valkompetens - metodbok för studie- och karriärval

Syftet med projektet Arbetslivskunskap och valkompetens har varit att ta fram metoder till stöd i studie- och yrkesvägledning i arbetet med grupper inom skola och arbetsmarknad. Målgruppen är studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadskonsulenter, lärare och skolledare eller annan som är intresserad av arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Vi har valt att utgå från tre områden; utbildning och arbetsmarknad, självkännedom samt beslut och handlingsförmåga. De tre områdena är Utsikt – Insikt – Framsikt. Metoderna finns sorterade under respektive område nedan. Efterhand kommer vi att lägga till nya metoder, och vi ser gärna att fler bidrar med metoder som vi kan lägga till.

Rapport: Arbetslivskunskap och valkompetens - Metodbok för studie- och karriärval

Kontakt

Har du frågor eller idéer kontakta oss via kommunens kundcenter 0920-45 30 00.
Skola: Agne Renberg
Arbetsmarknad: Börje Lindqvist

Återställ
Utsikt
Återställ
Insikt
Återställ
Framsikt
Återställ
Vår vägledningsmodell