Vanliga frågor om skolan

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om skolan.

Sjukanmälan/frånvaroanmälan

Hur sjukanmäler jag elever i grundskolan och gymnasiet?
Anmälan ska göras i Luleås lärplattform: www.lulea.se/larplattformlänk till annan webbplats
Så här gör du sjukanmälan/frånvaroanmälan:
se Lärplattformen - Sjukanmälan/frånvaro

Förskola

Ansökan, uppsägning, avgifter och schema i förskola?
Svar: se Frågor och svar om förskola, fritidshem

Fritidshem

Hur ansöker jag till fritids?
Svar: se Ansök om eller säg upp plats i förskola och fritidshem

Ansök om eller säg upp plats i förskola eller fritidshem

Vad kostar det att ha plats på fritidshem?
Svar: se Avgifter

Kan mitt barn vara på fritids när jag jobbar sent på kvällen?
Svar: se Omsorg på obekväm arbetstid

Finns fritids i närheten av mitt barns skola?
Svar: Fritidshemmen finns oftast i skolans lokaler. Om fritids finns på er skola se www.lulea.se/grundskolorlänk till annan webbplats

Finns det någon åldersgräns för barn på fritids?
Svar: se Fritidshem

Frågor om grundskolor, friskolor, skollov och upptagningsområde

Vilka friskolor finns i Luleå kommun?
Svar: se Fristående grundskolorlänk till annan webbplats

När är det skollov?
Svar: se Lov, läsår och ledigheter

Hur gör jag för att byta skola?
Svar: se Välja skola (information om att ansöka, välja och byta grundskola) 

Vad är ett upptagningsområde? Vad menas med anvisningsskola?
Svar: se Upptagningsområden, skolområden och anvisningsskola

Gymnasiet

Inackordering

Vad gäller för att få inackorderingsbidrag?
Hur ansöker jag om inackorderingsbidrag?
Hur mycket kan man få i inackorderingsbidrag?
Kan man få bidrag för studier på annan ort (grundskola/gymnasieskola)?
Svar: se Studieekonomi, inackordering och resor

Antagning/ansökan gymnasiet

Hur gör jag för att ansöka om plats på en skola?
När ska ansökan till gymnasieskolan vara inne?
Kan jag ändra mitt gymnasieval?
Hur gör jag för att ändra mitt gymnasieval?
När får man veta om man kommit in på gymnasiet?
Jag har en reservplats på gymnasiet. När får jag veta om jag kommit in?
Vad händer om jag inte bekräftat min plats på gymnasiet?
Svar: se Ansökan, val och antagning

Kulturskolan

Hur ansöker jag till kulturskolan?
Svar: se www.luleakulturskola.comlänk till annan webbplats, klicka på Anmäl dig och välj sedan vilken skola du går på. Där finns information om vilka kurser du kan söka till och en webbaserad intresseanmälan. Du ser också vem som är skolansvarig för just din skola.

Kan jag hyra instrument från kulturskolan?
Svar: Vissa går att hyra. Se vilka på www.luleakulturskola.com - Hyr instrumentlänk till annan webbplats.

Var hämtar / lämnar jag instrumentet jag lånat från kulturskolan?
Svar: Du kontaktar kulturskolans instrumenttekniker, se www.luleakulturskola.com - Hyr instrumentlänk till annan webbplats

Kostar det något att vara med i kulturskolan?
Svar: Kulturskolan i Luleå kommun är avgiftsfri.

Vad gör Miljöskolan?
Svar: se Kulturskolans miljöarbete

Kostar det något att åka med Miljöbussen? Hur bokar jag Miljöbussen?
Svar: se Miljöbussen

Elevhälsan

Vad kan elevhälsan hjälpa till med?
Får jag veta vad mitt barn pratat om med personal på elevhälsan?
Svar: se Elevhälsa, särskilt stöd

När finns skolsköterskan på min skola?
När finns skolkuratorn på min skola?
Svar: Grundskolan: se skolans hemsida under elevhälsa, skolornas hemsidor hittar du under www.lulea.se/grundskolor
Gymnasiet: se Elevhälsa, Gymnasiet

Modersmål

Kan mitt barn få undervisning i modersmål?
Vad räknas som modersmål?
Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?
Svar: se Modermål och flerspråkiga barn och elever

Skolskjuts

Vad gäller kring skolskjuts för grundskoleelever?
Svar: se Frågor och svar om skolskjuts - grundskolan