Låneinformation

Innehållet på den här sidan vänder sig till studerande vid Vuxenutbildningen. Om du vill ha utförligare information om lånerutiner kan du kontakta biblioteket.

Låneförbindelse/ Lånekort

Att låna böcker hos oss är gratis. För att låna behöver du ett lånekort. Du kan använda samma kort som till övriga kommunala bibliotek i Norrbotten.

Har du inget lånekort sedan tidigare får du ett här. Ta med giltig legitimation. Lånekortet är personligt och innehavaren av kortet ansvarar för att det som lånas kommer tillbaka i tid och i oskadat skick.

Lånetid

Var noga med att återlämna dina lån i tid. Lånetiden är två veckor för kurslitteratur och fyra veckor för övrig litteratur. Är du osäker kan du alltid fråga.

Några dagar innan din lånetid går ut kommer du att få en övertidsvarning med sms eller e-post. Om du inte lämnar igen den lånade boken i tid kommer du att få betala sex (6) kronor/vecka.

Det går bra att förlänga lånetiden om det inte är kö på boken. Om det du lånat blir försenat skickar vi ut en (1) påminnelse. Lämnar du trots påminnelse inte igen det du lånat skickar vi en räkning.

När biblioteket är stängt kan du lämna din bok i boklådan utanför biblioteket.

Reservationer

Om en bok är utlånad kan du ställa dig i kö på den, dvs göra en reservation. Du får meddelade med sms eller e-post när boken kommit in. En reserverad bok står kvar högst en vecka från att den kommit in till biblioteket.

Lån från andra bibliotek

Med ditt lånekort kan du också låna och reservera böcker på folkbiblioteken i Norrbotten. Se www.bibblo.se Om den bok du söker inte finns på något folkbibliotek i Norrbotten försöker vi se om den finns på något annat bibliotek.

Övertidsavgift

Vid försenad återlämning utgår en avgift på 6 kr/vecka. Påminnelse skickas ut med posten. Om boken ändå inte återlämnas skickas en räkning på boken.

Förlorat lånekort

Nytt lånekort kostar 10 kr.

Ej återlämnade eller skadade böcker eller andra medier

Ersätts enligt gällande mediepriser.