Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning innebär att du läser nationella kurser på en arbetsplats och kurserna kan användas i slutbetyg eller gymnasieexamen.

Studieformen är öppen för dig som är behörig inom vuxenutbildningen och folkbokförd i Luleå kommun. Lärlingsutbildning är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Utbildningens längd kan variera från 20 veckor upp till 2 år. Antagning till platser kan ske när som helst under året. För att kunna tillgodogöra dig utbildning på gymnasial nivå bör du ha kunskaper motsvarande grundskola.

Fem snabba fakta

  • Utbildningen är kostnadsfri för både deltagaren och företaget.
  • Utbildade handledare i företaget är ett krav.
  • Företaget får ekonomisk ersättning.
  • Utbildningen följer arbetslivets villkor och pågår året runt.
  • Utbildningen berättigar till studiefinansiering via CSN.

Du måste alltid göra en ansökan via webbansökan. Du kan ordna plats själv och då anger du det i under övrigt i ansökan eller kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Återställ
Sökbara platser