VVS och fastighet

Arbete inom VVS och fastighet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det kan innebära att du installerar, reparerar och utför service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostadshus och andra lokaler som sjukhus, affärshus och kontorslokaler. 

Det är ett kreativt arbete för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem.

På skolverkets hemsida finns information om kurser under alla yrkesutgångar Länk till annan webbplats.

Ansökan

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningarna kan läsas som platsförlagd eller som lärlingsutbildning beroende på utbildning.

Förkunskaper

Förkunskaper kan variera beroende på utbildning.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningarna är studiemedelsberättigad.

Inriktningar

Länkar till Information om yrken inom VVS och fastighet går till skolverkets utbildningsguide.

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkändabetyg på grundläggande nivå, delkurs 2 i svenska/svenska som andraspråk. För att bli behörig kyltekniker krävs kylcertifikat, som tas inom 2 år efter anställning.

Kurser

 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Verktygs- och materialhantering
 • Elkraftteknik
 • Praktisk ellära
 • Kyl- och värmepumpsteknik - grund
 • Kyl- och värmepumpsteknik - installation
 • VVS svets och lödning rör
 • Kyl- och värmepumpsteknik - service
 • Kyl- och värmepumpsteknik - energieffektivisering
 • Mät- och reglerteknik Mät- och styrteknik
 • Kyl- och värmepumpsteknik - miljö och säkerhet

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkändabetyg betyg på grundläggande nivå, delkurs 2 i svenska/svenska som andraspråk.

Kurser

 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Verktygs- materialhantering
 • Entreprenadteknik
 • Sanitetsteknik 1
 • VVS svets och lödning rör
 • Värmeteknik 1
 • Injusteringsteknik
 • Sanitetsteknik 2
 • VVS gassvetsning rör
 • VVS-teknik
 • Värmeteknik 2
 • VVS TIG-svetsning rör
 • Komvuxarbete

Övrigt

Efter examen söker man lärlingsanställning i ett företag Länk till annan webbplats.. Efter cirka två år som lärling gör man ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i:

 • Matematik 1
 • Engelska 5
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Sidan uppdaterades den 7 februari 2023