Särskild utbildning för vuxna

Utbildningen är en frivillig skolform - för dig som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning, autism eller har fått en hjärnskada.

Vi vill ge dig nya kunskaper som bygger på vad du tidigare lärt dig i skolan.

  • Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ditt dagliga liv.
  • Du planerar studierna tillsammans med din lärare.
  • Du kan läsa en eller flera gånger i veckan.
  • Undervisningen sker i liten grupp eller enskilt.
  • Du studerar i din egen takt.
Återställ
Träningsskolenivå
Återställ
Grundsärskolenivå
Återställ
Gymnasiesärskolenivå
Återställ
Lärlingsutbildning
Återställ
Korta kurser
Återställ
Kontakt och intresseanmälan