Att studera på SFI

Studieekonomi

Undervisningen på Sfi är gratis. Du får låna läromedel men du måste själv betala för lexikon och skrivmateriel. Du som studerar Sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Utbildning i svenska för invandrare utgår från dig: det du vill, det du kan och det du behöver. Sfi erbjuder studier både på dagtid eller på distans. 
Studierna på distans är för dig som läser C- eller D-kurs. Din studieplan for­mas utifrån dina behov och du får kontinuerlig individuell studie­handledning.

Undervisning, studieform och studietakt är individuell och du planerar dina studier tillsammans med läraren. Har du behov av särskilt stöd så har vi en speciallärare som kan hjälpa dig. 

Du har möjlighet att kombinera dina studier med praktik, arbete eller andra studier. Du har rätt att fortsätta dina studier så länge du är aktiv och gör framsteg.


Kursmål

Du får grundläggande kunskaper i det svenska språket, om det svenska samhällets organisation och grundläggande värderingar. Kursen är uppdelad i fyra delkurser (A-D) och slutmålet är att du får sådana kunskaper i svenska att språket fungerar som kommunikationsmedel i vardagsliv, samhällsliv och yrkesliv. Nationella prov sker kontinuerligt i kurs B, C och D.

På Skolverkets sida kan du hämta kursplanen för Sfi. Kursplanen finns på svenska och andra språk.

Betyg

När du har avslutat kursen A, B, C eller D får du ett betyg. Din studietakt är individuell och din lärare bedömer när du har uppnått målen för kursen. Betygen du kan få är E (Godkänd), D, C, B samt A. Om du inte har klarat alla målen i kursen kan du få ett intyg. Intyget talar om vilka mål i kursplanen du har klarat.

Som stöd för läraren i betygssättningen finns nationella prov för kurs B, C och D.