Kurser på SFI

Introduktion och diagnos

  • Du som inte tidigare har läst svenska börjar med fem veckors introduktionskurs där du får lära dig att tala och skriva svenska. Introduktionskursen är från måndag till torsdag på dagtid. Efter introduktionen placeras du i en grupp som passar dig bäst.
  • Kom ihåg - du som har blivit kallad till introduktionskursen måste meddela om du inte kan komma.
  • Du som har läst svenska tidigare blir kallad till en kartläggning och därefter börja i en grupp som passar dig bäst. Du får ett brev där det står när du kan börja studera.
  • Du som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland börjar studieväg 1.


Bilden visar möjliga studievägar för dig som studerar på SFI. The picture show you possible ways to study SFI
Återställ
Studieväg 1, ABCD
Återställ
Studieväg 2, BCD
Återställ
Studieväg 3, CD
Återställ
Prövning