Studie- och yrkesvägledning

Funderar du på ett nytt yrke eller om du har rätt behörighet för högre studier eller arbetsmarknaden? Vägledning handlar om vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper.

Till oss studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen kan du komma om du har tankar och frågor om vad du ska arbeta med eller studera. 

Vägledaren och du har ett samtal om dina mål och vilka kompetenser och erfarenheter du har. Du bestämmer själv vad ditt vägledningssamtal ska handla om.

När du vet vilka dina mål är kan du tillsammans med oss upprätta en individuell studieplan utifrån din bakgrund och ditt studiemål. Vi kan även ge dig tips hur du på egen hand kan söka information om ex. utbildningar, yrken och arbetsmarknad, studieekonomi och behörighetsregler för vidare studier.

Det är alltid bra om du är förberedd inför din träff med vägledaren. Ta därför med dina dokument (betyg, intyg, etableringsplan osv) till träffen.

  1. Här kan du boka tid hos en studie- och yrkesvägledare