Verksamhet under julhelgen

Vuxenutbildning SFI

Anpassad verksamhet under julen (2/1 - 4/1 2019)
Sista skoldagen för 2018 är den 21 december.

7 - 8 januari 2019 är det självstudier.