Samtycke

Samtyckesblankett för filmning av muntliga elevpresentationer

Jag godkänner att mina muntliga presentationer filmas i pedagogiskt syfte. * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina muntliga presentationer filmas i pedagogiskt syfte.


Har du skyddad identitet? * (obligatorisk)
Har du skyddad identitet?