Yh- Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolans utbildningar är på eftergymnasial nivå och svarar alltid mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och anpassas kontinuerligt.

Merparten av Yh-utbildningarna innehåller praktik där du som student får möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. Genom praktiken får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kontakter med arbetsgivare som mycket väl kan leda till jobb direkt efter studierna. 

Vi erbjuder även uppdragsutbildning inom ramen för YH där man kan läsa enstaka kurser eller hela programmet. För mer information, kontakta utbildningsledare för respektive utbildning.

Nytt från och med hösten 2018 är att samtliga våra YH-utbildningar ges på distans.

Här kan du läsa mer om pågående yrkeshögskoleutbildningar.

 Försäkring av yrkeshögskolestuderande

Läs mer om försäkring av studerande. länk till annan webbplats