El & Automationsingenjör

Nu ges utbildningen på distans. Nästa utbildningsomgång startar september 2020.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Vuxenutbildningen i Luleå, Lapplands kommunalförbund, Luleå tekniska universitet samt olika branschföretag. Arbetslivet medverkar i utbildningen genom föreläsningar och studiebesök inom vissa områden för att utbildningen ska få en arbetslivsanknytning och att den studerande ska få en god inblick i yrket.

Återställ
Ansökan
Återställ
Utbildningsinformation
Återställ
Kursöversikt