Järnvägstekniker/kvalificerad signaltekniker

Som kvalificerad signaltekniker arbetar du bland annat med olika signalsäkerhetssystem, ljud- och ljussignaler samt service och underhåll på vägskyddsanläggningar.

Som signaltekniker krävs det att du är uppmärksam och noggrann samt att du trivs med att lösa problem.

Som signaltekniker arbetar du i en spännande bransch. Du får oftast arbete utomhus tillsammans med kollegor i en varierande miljö. Dina arbetsuppgifterutförs runt om i landet på våra järnvägar, spårvägar och tunnelbaneräls.

jarnvägsjobb.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information om yrken inom järväg.  

Ansökan

Ansökan är stängd.

Nästa utbildningsomgång startar hösten 202

Utbildningslängd

Utbildningen är ett år, 200 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende bekostar du själv. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka.

Vi använder Teams för kommunikation. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen som du har tillgång till via lärplattformen Teams.

Utbildningen bedrivs på distans med vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det förekommer att lektioner är inspelade såväl som livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid.

Kursort

Distans, Luleå.

Behörighet

För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen. Utöver den grundläggande behörigheten krävs också godkänt i någon av kurserna elektromekanik, ellära 1 eller mekatronik 1.

Saknar du behörighet i ellära och din hemkommun inte kan erbjuda kursen kan du läsa via oss.
Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att läsa upp behörigheten till utbildningen

Kommande utbildningsstarter i praktisk ellära

 • Start vecka 21 med labbvecka vecka 25
 • Start vecka 23 med labbvecka vecka 27

Övriga behörighetskrav

Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. [Ladda ner här Pdf, 172.8 kB.]

Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Grundläggande behörighet via reell kompetens:

Om du formellt saknar grundläggande behörighet kan du ändå vara behörig via reell kompetens. Om du uppfyller följande krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1 eller Svenska/Svenska som andra språk A
 • Engelska 5 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

 • anställning
 • eget företag
 • vård av barn eller annan person
 • värnpliktstjänstgöring

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet. Du behöver dock bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Observera att detta endast ger dig grundläggande behörighet. Du behöver fortfarande styrka särskild behörighet med betyg eller intyg.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Elektromekanik, eller ellära eller mekatronik

Lägst godkänt betyg i någon av kurserna elektromekanik eller ellära 1 eller mekatronik 1

Du kan också ha läst ämnet i ett ännu äldre system, som motsvarar dagens kurser, eller ha läst kurserna i ett annat land.

Om du behöver mera information om din behörighet, eller om du behöver komplettera med någon kurs, kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.

Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som Kvalificerad / signaltekniker förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Utbildningen ett år, 200 poäng av dessa är 14 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, LIA.

Allmän järnvägsteknik för tekniker 4p

I kursen ges en översikt vad ban-, el-, signal- och kommunikationsteknik innebär samt hur dessa system interagerar med varandra.

ATC utrustning 18p

Kursen ger grundläggande kunskaper om ATC systemets mekaniska ochelektriska konstruktion samt insikt i vilka verktyg som är vanligast förekommande vid montage av ATC utrustning och skarvning av ATC kabel.

Examensarbete 10p

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och färdighet för att självständigt arbeta som bantekniker genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen.

Introduktion för järnvägstekniker 5p
Introduktionen innehåller en allmän orientering om arbetet som järnvägstekniker, om järnvägsbranschen.

LIA 70p

Praktiken ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla arbetsuppgifter som överensstämmer med de mål och syften som gäller för utbildningen till signaltekniker.

Linjeblockering 13p

Kursen ger grundläggande kunskaper om linjeblockeringens mekaniska och elektriska konstruktion samt insikt i vilka verktyg som är vanligast förekommande vid montage av dessa komponenter

Signalställverk modell 59 18p

Kursen ger grundläggande kunskaper om reläställverk modell 59 mekaniska och elektriska konstruktion samt insikt i vilka verktyg som är vanligast förekommande vid montage och om var man hittar de styrande och stödjande dokument som behövs vid olika montagearbeten och felsökning

Signalteknisk grundutbildning 37p

Kursen ger grundläggande kunskaper om vägskyddsanläggningar, spårväxlar och signalkablar samt spårledningars mekaniska och elektriska konstruktion samt insikt i vilka verktyg som är vanligast förekommande

Signaltekniska principer och grunder 11p

Kursen ger grundläggande kunskaper i signalteknik och bakgrund till olika signalanläggningars konstruktion

Säkerhetsaspekter 8p

Kursen ger kunskaper om säkerhetsaspekter utifrån ett antal områden vid arbeten i eller nära spår- och väganläggningar.

Trafiksäkerhet för arbete i trafikerat spår 6p

För att överhuvudtaget få lov att ensam vistas i spår och/eller utföra arbeten i trafikerad spårmiljö ställer Transportstyrelsen krav på att man har kompetens för detta

Sidan uppdaterades den 2 oktober 2023