Grafisk profil för platsvarumärket Luleå

Platsmarknadsföringen är viktig för Luleås attraktivitet och tillväxt. Som grund för varumärket Luleå står våra tre kärnvärden: nytänkande, naturnära och nära.

Ett platsvarumärke handlar om mer än bara kommunen, det handlar om att marknadsföra hela platsen Luleå. Alla människor, aktiviteter och organisationer som förknippas med Luleå bidrar till att stärka varumärket. Kommunikationsenheten på Luleå kommun arbetar med att samordna arbetet med platsmarknadsföring. Förvaltningarna och de kommunägda bolagen ska också bidra till platsmarknadsföringen. En bra skola, god omsorg, bra möjligheter till etableringar och ett gott värdskap med mera skapar tillsammans ett attraktivt Luleå.

Längre ner på sidan hittar du film och presentationsmaterial som är fritt att använda för dig som vill berätta om Luleå.

Gå direkt till:

Luleå kommuns kommunikationsenhet har det övergripande ansvaret för den grafiska profilen. Kommunikationsenheten ska även säkerställa att den grafiska profilen används inom avsett kommunikationsområde och på rätt sätt.

Kontakt

Kommunikationsenheten, Luleå kommun
E-post: kommunikation@lulea.se
Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11

Postadress:
Luleå kommun
Kommunikationsenheten
Stadshuset, Rådstugatan 11
971 85 Luleå

Logotyp

Logotypen finns som vit, grå, svart och orange. Vi använder i så stor utsträckning som möjligt den i vitt.

Färghjul

Logotypen i vitt mot en bild och mot färgad bakgrund, tänk på att alltid uppnå hög kontrast.

 • Den grå ger ett mjukare intryck än den helt svarta.
 • Den helt svarta används om särskilt höga krav på kontrast måste uppnås.
 • Orange logotyp används sparsamt. Exempelvis på skyltarna på isvägen.

Logotypen för platsvarumäret Luleå ska alltid omges av en friyta.

Färger varumärket Luleå

Profilfärgerna är de färger som främst ska användas i vår formgivning för att ange vår profil och skapa igenkänning.

Accentfärgerna är inspirerande av hela platsen Luleås omgivningar, såväl som landsbygd, stadsmiljö och natur. De kompletterar profilfärgerna och skapar en visuellt bredare och mer mångfacetterad bild av Luleå.

Färghjul
 1. Färgerna i mitten av cirkeln är platsen Luleås profilfärger.
 2. Färgerna i den yttre cirkeln är accentfärger.
 3. Accentfärgerna kan användas i olika procent.
 4. Sträva efter att använda profilfärgerna i full färgstyrka. I vissa undantagsfall kan de användas i olika procent.

Färgkoder

Profilfärger

CMYK: 100/50/0/30
RGB: 0/82/140
HEX: #00528c
PMS 7692

CMYK: 0/20/85/0
RGB: 255/206/50
HEX: #ffce32
PMS 116

CMYK: 0/60/100/0
RGB: 239/125/0
HEX: #ef7d00
PMS 151

CMYK: 0/0/0/60
RGB: 135/135/135
HEX: #878787
PMS Cool gray 8

Accentfärger

CMYK: 0/80/60/0
RGB: 234/81/83
HEX: #ea5153
PMS 1787

CMYK: 100/10/60/42
RGB: 0/100/87
HEX: #006457
PMS 336

CMYK: 85/0/38/0
RGB: 0/168/171
HEX: #00a8ab
PMS 3262

CMYK: 42/0/20/0
RGB: 159/213/213
HEX: #9fd5d5
PMS 324

CMYK: 45/9/69/23
RGB: 133/159/92
HEX: #859f5c
PMS 576

CMYK: 50/80/0/20
RGB: 115/63/129
HEX: #733F81
PMS 7662

Färgpalett

Vår kommunikation ska vara tydlig och tillgänglig för alla. Därför är det viktigt att alltid eftersträva tydlig kontrast och läsbarhet samtidigt som designen ska vara tilltalande och förstärka budskapet. Tänk på att tillgänglighet inte enbart styrs av färgval
utan att det även handlar om kontraster
i form av tjocklek och storlek på texter.

Är du osäker, använd kontrollfunktioner som exempelvis https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/126-tillrackliga-kontraster/ Länk till annan webbplats.

Exempel på kontrastkontroll, läsbarhet i text

Profilfärger

Accentfärger

Typografi för platsvarumärket Luleå

Protipo är en mångsidig och bred typsnittsfamilj med många olika skärningar och stilar som tillsammans skapar både enhetlig, modern, tydlig och variationsrik typgrafi. Väl anpassad för såväl digital kommunikation som print. Protipo finns tillgängligt via Adobe Creative Cloud för de som producerar kommunikation inom Luleå kommun.

Externt typsnitt

Att välja skärning/stil

Se visuella exempel på tillämpning av typografi under avsnittet Visuella exempel i grafiska profilen. Här följer några generella råd och tips:

 • Skapa tydlig hierarki mellan rubriker, ingresser och brödtext genom storlek, stil och kontrast.
 • Inom varje produktion, exempelvis en trycksak, en serie roll-ups eller annonskampanj är det bra att vara konsekvent med storlek på texter.
 • Blanda inte för många textstilar i samma produktion.
 • Håll rubriker korta och kärnfulla.
 • Vid helversal typografi, tänk på att spärra texten.

Checklista för god typografi

 • Rubriker gör sig oftast bäst i feta stilar som Bold, Extrabold eller Black. Narrow och Compact är utrymmeseffektiva och ger en väl sammanhållen ordbild. Ibland kan en tunnare skärning/stil vara värt att testa för ett lite mjukare intryck. Glöm ej då att kontrollera kontrast.
 • Mellanrubriker kan gärna ha en fetare stil, som Semibold eller Bold. Här kan Narrow eller Compact vara bra.
 • Ingresser kan också ha en fetare stil exempelvis Semibold.
 • Brödtext sätts i Protipo Regular.
 • Bildtexter kan sättas Protipo Light Italic eller Protipo Regular Italic om de ska särskiljas extra från brödtext.

Bilder och koncept

Luleå handlar mycket om kontraster och det vill vi förstärka med vårt bildspråk. Kontraster kan vara vinter och sommar, midnattssljus och norrsken. Kontrasterna finns även i närheten till oss som bor här och de storslagna naturvyerna. Detta kan visas genom inzoomade porträtt på männsikor kontra drönarperspektiv eller utzoomade bilder av natur. Den pulserande staden och livet i Luleås omgivande byar är ett annat exempel på kontraster.

Genom att dela bildytan i två lika stora delar( ”split layout”) och låta två bilder samspela och kontrastera med varandra förstärker kontrasten.

Tips! Använd bilder som ger en känsla av att platsen är Luleå.

Färghjul

Koncept +

Luleå är en kommun, en plats, en stad, sina byar. Konceptet ”+ framtid” kan användas för att beskriva och skapa vår gemensamma identitet. Något vi kan samlas kring, en bild av vilka vi är och vart vi är på väg.

En bild som väcker intresse och nyfikenhet och visar på en framåtrörelse. Som residensstad för Norrbotten behöver vi våga peka ut riktningen och leda utvecklingen. Luleå är en plats där tillgångar möts och där framtiden formas.

 1. Vi använder + när vi listar platsens tillgångar för att visa att de växer tillsammans så att summan blir större än delarna. Naturnära, nytänkande och nära är kärnvärden som genomsyrar +orden.
 2. Listan avslutas alltid med ett +DU. För att framtiden skapas av oss alla tillsammans. Du är en tillgång för platsen, och när du flyttar hit får du del av alla våra tillgångar.

Presentation och film

Här finns ett bildspel att ladda ner för dig som vill berätta om Luleå. Du kan antingen ladda ner bildspelet som en film med berättarröst eller som en presentation.

Visuella exempel, koncept varumärket Luleå

Annonser

Färghjul

Tunnelbana

Event

Flaggor

Kan tas fram i kombinationer av profilfärgerna.

Instagram stories

Till Instagram stories finns det ett antal bildbakgrunder och ”stickers” framtagna.

Sidan uppdaterades den 29 mars 2023