Vi återställer gator på Bredviken

Nu återställs området på Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan på Bredviken Arbetet pågår maj - september 2024

Kort fakta om projektet

Lumire genomförde under 2023 ett byte av äldre ledningar för vatten- och avlopp på Bredviken. Nu ska åteställningen av gatumark genomföras vilket innebär ny asfaltering av gatorna.

Här bygger vi

Tidplan

  • Barmarkssäsong 2024: Gatorna återställs efter tidigare genomfört arbete och får ny beläggning. Arbetet beräknas starta i slutet av maj och pågå till och med september.
  • Obs! Notera att tidplanen kan komma att förändras.
  •  
Karta över Angelgata, Kolkgatam och Mjärdgatan på Bredviken där kommunen ska genomföra återställningsarbeten efter Lumires vatten- och avloppsarbete under säsongen 2023.

Karta över Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan på Bredviken där kommunen under sommaren 2024 ska genomföra återställningsarbeten efter Lumires vatten- och avloppsarbete under säsongen 2023.

Arbete i bostadsnära område Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan säsong 2024

Innan arbetet påbörjas kan besiktningar av fastigheten genomföras. Detta innebär att ni kan komma att bli kontaktade av företag och/eller se dem utföra inventering i området.

Arbetena som sedan ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. I samband med att vi arbetar på ert område vill vi att ni hanterar era sopkärl, brevlådor och fordon utifrån rådande omständigheter och flyttar på dem när vi är i närheten av er fastighet.

Arbetet innebär att det emellanåt, under korta stunder, kan vara begränsad framkomlighet till er fastighet och i området.

Respektera avstängningar och hastigheten

Dessutom är en del tunga maskiner i drift. För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Tips till boende

I samband med att vi arbetar på ert område vill vi att ni hanterar era sopkärl, brevlådor och fordon utifrån rådande omständigheter och flyttar på dem när vi är i närheten av er fastighet.

Arbetet innebär att det emellanåt, under korta stunder, kan vara begränsad framkomlighet till er fastighet och i området. Därför kan ni behöva parkera bilen en bit bort under vissa tidperioder.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet. Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Mer om projektet

När det gäller Luleå kommuns policy av utformning av gator blir körbanan i detta område 5.5 meter bred med grönytor vid sidorna. Framförallt är det säkerheten som stärks vid denna åtgärd, men det är även positivt då det ger en fördröjning av dagvatten, vi ser miljövinster och en säkrare och tryggare gata.

Kontakt

Projektledare, Luleå kommun
Henrik Lövgren
E-postadress: nyamarkavtalet@lulea.se
Telefon: 0920 45 32 97

Läs mer

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024