Forskning och vetenskap

Genom att vi knyter till oss lärare och skolledare med högskolekompetens på avancerad nivå eller forskarnivå samt samverkar med lärosäten förbättrar våra skolor sina förutsättningar för analys och utvecklingsarbete.

Forskning har en central betydelse för att stärka skolans arbete att förbättra måluppfyllelse och verksamhet. Luleå kommun satsar på forskning inom lärande. Tillsammans med Bodens kommun, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten finansierar vi under perioden 2019–2024 forskarskolan Praktiknära forskning i skolan (PROFS).

Barn- och utbildningsförvaltningen har även en kommundoktorand i entreprenöriellt lärande i samarbete med Luleå tekniska universitet.

Vi uppmuntrar också rektorer att stärka sin rektorsutbildning genom att läsa in en masterexamen i utbildningsledarskap.

Förstelärare och lektorer i grundskola och gymnasium utvecklar verksamheten utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med flera lärosäten och dess forskare, exempelvis kring systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljö och formativ bedömning.

Återställ
Forskningsrapportserie, barn- och utbildningsförvaltningen