Rutiner Time Care PoolTillgänglighet

 • I din personliga kalender i TCP kan du lägga in vilka tider som du är tillgänglig för arbete
 • När du lägger dig tillgänglig blir du tillgänglig för alla dina arbetsplatser
 • Du kan korrigera och ta bort din tillgänglighet så länge du inte har blivit bokad för arbete

Vi vill gärna att alla vikarier ska lägger sig tillgänglig för arbete minst två gånger i veckan. Om du inte kommer kunna arbeta under en längre period ska du meddela detta till Bemanningsenheten.Arbete på kort varsel

Bokningar i TCP kan ske med kort varsel och det är därför viktigt att tänka på följande:

 • Att din tillgänglighet överensstämmer med hur du verkligen kan arbeta
 • Om du är tillgänglig på morgonen förutsätts att du är redo för arbete den tid som tillgängligheten börjar
 • Bokning kan ske med 30 minuters varsel under hela dagen
 • Om du misstänker att du inte hinner i tid till arbetet kontaktar du arbetsplatsen och meddelar att du blir sen, kontaktuppgifter till arbetsplatsen finner du i SMS:et med bokningen

Bokad på arbete

När du blir bokad på arbete får du ett SMS med följande information:

 • ''Du har blivit bokad'' - vid en bokning står det alltid i SMSet att du har blivit bokad
 • Information om arbetsplats: datum, tid, adress och kontakt till arbetsplatsen

Det bokade passet hamnar också alltid i din personliga kalender i TCP.

Frånvaroanmälan

Om du blivit bokad på ett arbetspass och du blir sjuk eller behöver vårda sjukt barn är det viktigt att du:

 • Meddelar det till Bemanningsenheten
 • Meddelar arbetsplatsen där du är bokad
  Kontaktuppgifter till arbetsplatsen hittar du i bokningsbekräftelsen
 • Obs! Meddela din frånvaro i god tid innan arbetspasset börjar!

Om du inte blivit bokad är det viktigt att du:

 • Loggar in i TCP och tar bort din tillgänglighet

Olovlig frånvaro

Om du uteblir från ditt bokade pass utan att meddela din frånvaro registreras olovlig frånvaro:

 • Vid upprepad olovlig frånvaro kommer din anställning avslutas

Det är därför viktigt att du lägger in rätt tillgänglighet och att du alltid kontrollerar vilka dagar du är bokad på arbete.Bokad av arbetsplats utan bokning i tcp

Det är inte tillåtet att arbetsplatser gör egna bokningar med TCP-vikarier:

Om du blir tillfrågad att arbeta ett arbetspass ska du alltid hänvisa till TCP.

Om du ändå skulle ha arbetat utan att ha fått en bokning via Time Care Pool behöver vi få reda på hur du arbetat för att kunna registrera din lön. Läs mer om vad som måste göras för att du ska få lön om du arbetat utan bokning i Time Care Pool.Förfrågan

Om du istället för en direktbokning får en förfrågan angående ett arbetspass:

 • Ska du svara JA eller NEJ på sms:et
 • Om du svarar JA måste du invänta ett till sms med en bekräftelse för att bokningen ska ses som giltig

OBS! Du får förfrågningar om din tillgänglighet inte matchar vikariebehovet eller om du inte ligger tillgänglig alls. Under helger får du enbart förfrågningar och inte direktbokningar.Direktbokning och bokningsautomaten

...direktbokning?

 • Det betyder att du kan bokas direkt på arbete om din tillgänglighet matchar med en beställning till någon av dina arbetsplatser
 • Du får inte någon förfrågan om din inlagda tillgänglighet matchar med tiden på en beställning till någon av dina arbetsplatser

...bokningsautomaten?

 • Det är en robot i systemet som bokar ut tillgängliga vikarier på inkomna beställningar
 • Vår bokningsautomat arbetar 05:00-23:00 varje dag

Sidan uppdaterades den 22 maj 2024