Lediga jobb

 • 2019-06-24

  Specialpedagog till Örnässkolan, årskurs 7-9


  Som specialpedagog på Örnässkolan är du en del av vårt elevhälsoteam. Teamet består i dagsläget av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. I dina uppgifter ingår, bland annat,...
  Läs mer
 • 2019-06-24

  Förskollärare/F-3 lärare till Ängskolan


  Förskollärare/ lärare, gärna med erfarenhet från förskoleklassverksamhet. Förskollärare i vår förskoleklass (heldagsomsorg). Du ska tillsammans med en förskollärare undervisa och kartlägga eleverna...
  Läs mer
 • 2019-06-24

  Arbetsmiljökonsult inom Fysioterapi och ergonomi


  Som arbetsmiljökonsult inom fysioterapi och ergonomi är du en specialistresurs som stödjer verksamheten i hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att ta bort eller minimera...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärare åk 4-6 till Östra skolan


  Du kommer att bedriva undervisning i åk 4-6 där du även är mentor. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna. Du kommer att vara en...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärare till Rutviksskolan


  Du arbetar med elever i behov av särskilt stöd i årskurserna f-6, du driver och verkar i olika stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd.

  I tjänsten är du en del av skolans...

  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärarassistent till Munkebergsskolan och Borgmästarskolan


  Uppdraget som lärarassistent handlar om att jobba nära lärare och elever och vara behjälplig med lärarnas olika arbetsuppgifter. Arbetet har stort fokus på att öka trygghet och trivsel i olika sociala...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Bergskolan söker speciallärare åk 7-9


  Du kommer att arbeta som speciallärare i åk 7-9, både i grupper och enskilt med elever. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som har regelbundna träffar...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Modersmålslärare i arabiska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i arabiska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium...

  Läs mer
 • 2019-06-20

  Trä- och metallslöjdslärare åk 3-6, Luleå kommun


  Vi söker en lärare i träslöjd till våra fyra skolor Ängskolan, Svedjeskolan, Borgmästarskolan och Munkebergsskolan. Tjänsten ser ut som sådan att under ht -19 kommer du att jobba 60% på Ängskolan, 16%...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Modersmålslärare i franska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i franska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium...

  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärare idrott/svenska till åk 4-6, Ängskolan


  Du arbetar i huvudsak som lärare för idrott och hälsa för eleverna i åk 3-5. Beroende på din övriga undervisningsbehörighet, kompetens och intresse arbetar du även som undervisande lärare och som...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärare i matematik och NO till Stadsöskolan 4-9


  Du kommer att undervisa elever i år 4-9 i matematik och NO. I tjänsten ingår delat mentorskap i år 8. Du ingår i ett kreativt och dynamiskt arbets- samt ämneslag där samarbete och samsyn kring elever...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärare i fritidshem till Furuparksskolan


  Du kommer att arbeta tillsammans med lärare i åk 4-6 under skoldagen och som fritidspedagog på vårt fritidshem för elever i åk 3-6. Som medarbetare hos oss har du ett nära samarbete med skolans andra...
  Läs mer
 • 2019-06-18

  Lärare i musik och annat ämne till Porsöskolan och Örnässkolan


  Tjänsten innebär att bedriva musikundervisning i åk 3-6 på båda skolorna samt ämnesundervisning på Örnässkolan. Du ska planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och...
  Läs mer
 • 2019-06-18

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 7 9 i Ma och No. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnena i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan....
  Läs mer
 • 2019-06-18

  Elevassistent till grundsärskolan Tuna


  Tjänsten innebär en kombination av arbete under skoltid och på fritidshem med hjälp, stöd, omsorg och omvårdnad vid alla förekommande elevgrupper inom grundsärskolan. Du kan samverka med alla...
  Läs mer
 • 2019-06-17

  Vikariat nattsjuksköterskor


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2019-06-17

  Speciallärare till Individuella programmet vid Luleå gymnasiesärskola


  Du ska undervisa vid gymnasiesärskolans Individuella program som finns på kvarteret Örnen och Kungsfågeln, Luleå gymnasieskola. Du kommer att undervisa i de olika ämnesområdena i programmet och...
  Läs mer
 • 2019-06-17

  Lärare trä- och metallslöjd till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i trä-och metallslöjd och i tjänsten ingår delat mentorskap i år 8. Du är en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Råneskolan


  Tjänsten som fritidspedagog/lärare fritidshem på Råneskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastvärdskap ingår i uppdraget. Tjänsten innebär...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Förskollärare till Ormbergets förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens intentioner och mål. Det är av största vikt att du är med och skapar en bra kultur och...
  Läs mer
 • 2019-06-14

  Socialpedagog till Porsöskolan


  Uppdraget som socialpedagog handlar främst om att arbeta främjande och förebyggande på individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas...
  Läs mer
 • 2019-06-13

  Undersköterskor till Stadsölagets hemtjänst


  Vi söker nya medarbetare till Stadsölagets hemtjänst som utgår från Gammelstad.

  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Räddningstjänstpersonal i beredskap


  Arbetet innebär att rycka ut på larm i framförallt Råneå området, det kan även ske inom samverkansområdet för Räddningstjänsterna i Norrbotten. Vanliga orsaker till utryckningar är brand,...
  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i tigrinja till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i tigrinja:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i tyska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i tyska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium och...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Förstelärare i Ma/NO 4-9 till Tunaskolan


  Som förstelärare i Ma/NO på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 4-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 12-15 personer och i tjänsten ingår mentorskap.

  Tjänsten som...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i turkiska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i turkiska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium....

  Läs mer
 • 2019-06-12

  Modersmålslärare i engelska till Resurscentrum


  Vi söker nu modersmålslärare i engelska:

  Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 26 språk i förskola och skola.
  Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskola, gymnasium...

  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare till åk 5 - Tallkronanskolan


  Vi har tvålärarsystem i alla årskurser.

  Du kommer att undervisa eleverna i svenska, engelska och SO.

  Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor och tillsammans kommer ni...

  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i matematik och alla NO - ämnen (med fördel Biologi och Kemi) på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar...
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i matematik och alla NO - ämnen (med fördel fysik och teknik) på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar...
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Skolsköterska till Resurscentrum - Elevhälsan


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker en skolsköterska till Resurscentrum/ Elevhälsan.

  Som skolsköterska ingår du i det lokala Elevhälsoteamet som leds av rektor. Det lokala elevhälsoteamet utgör...

  Läs mer
 • 2019-06-05

  Handläggare till IT/Administrationsavdelningen


  Som handläggare arbetar du med ärenden för gymnasiet som innefattar elevers studiegång, studieplanshandläggning, betygshantering, systemstöd och support. Du har samordningsansvar för rättssäkerheten i...
  Läs mer
 • 2019-06-05

  Förskollärare till Antnäs förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Stadsarkitekt till Luleå kommun


  Vi söker nu en engagerad person för rollen som stadsarkitekt. Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Vill du medverka vid lovprövning...
  Läs mer
 • 2018-12-23

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2019


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.

Våra anställningsförmåner