Introduktion och utbildning för vikarier


Grunderna i läkemedelshantering

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som vikarie i vård, stöd och omsorg och som INTE har haft delegering under de senaste 12 månaderna. En delegering är giltig upp till ett år efter godkännande. Du som vikarie ansvarar för att förnya din delegering.

OBS! Innan du anmäler dig till utbildningen behöver du ha gått din arbetsplatsintroduktion samt genomfört webbutbildningen Dokumentera i brukares journal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om utbildningen:
• En basutbildning på 3,5 timmar som ger dig grundläggande kunskaper om läkemedelshantering, ansvarsfördelning och vad det innebär att ha en delegering. 
• Utbildningen avslutas med Apotekets kunskapstest som du gör individuellt utan hjälpmedel. Det krävs minst 85% rätt för att du ska bli godkänd.
• Innan du har delegering i att ge läkemedel måste en legitimerad sjuksköterska godkänna delegeringen. Du kontaktar själv sjuksköterskan på den arbetsplats du jobbat flest gånger på.

Plats för utbildning: Jobbcenter södra, Edeforsgatan 65. Ingång från långsidan.

Förberedelser inför utbildningen:
- Du har gått din arbetsplatsintroduktion eller jobbat minst 10 pass.
- Du har genomfört webbutbildningen Dokumentera i brukares journal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Du har läst igenom kunskapsunderlag inför delegering av läkemedel. Pdf, 1.4 MB.
- Du har gjort webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Diplomet från webbutbildningen ska tas med till utbildningstillfället.

Du anmäler dig via länk nedan och det är viktigt att du noterar den tid du anmäler dig till. Vid anmälan måste du ange vilka arbetsplatser du ska jobba på. Utbildningen sker på betald arbetstid.

OBS! Du behöver uppvisa giltig ID-handling vid utbildningstillfället.


Närvaro tas vid utbildningstillfället. Anmäl frånvaro till kortrekrytering@lulea.se

Viktig information!

Innan utbildningen kommer du få e-post från Apoteket med inloggningsuppgifter till utbildningen till din e-postadress som du angett vid anmälan. Det kan hända att e-post från Aptoeket hamnar i skräpposten.

Behöver du förnya din delegering?

Denna information riktar sig till dig som tidigare har haft delegering men som behöver förnya den.

 

Delegering är inte allmängiltig i hela kommunen
När du fått delegering av sjuksköterska är det viktigt att du uppmärksammar vilka arbetsplatser du har fått delegation för. Delegationen gäller bara för dom arbetsplatserna sjuksköterskan anger.

Utbildningarna nedan riktar sig till dig som har fått anställning som vikarie inom stöd och service samt vård och omsorg hos Luleå kommun.

När du klickar på länkarna nedan kommer du behöva logga in på Intranätet. Därefter kommer du till en välkomstsida där du ska välja "Luleå kommun medarbetare". Innan du kan logga in behöver du ha aktiverat din användare på en kommundator. Detta gör du första gången när du är på en arbetsplats.

Utbildningarna sker på betald arbetstid och för rätt till lön krävs det att du uppvisar diplom eller kursintyg. Ladda ner diplomen eller kursintygen och maila dessa till vikarie@lulea.se.


Introduktion för vikarier (45 minuter)

Du får en grundläggande introduktion om din anställning och om jobbet som vikarie.

Klicka här för att göra utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basala hygienrutiner (40 minuter)

Utbildningen ger dig en inblick i basala hygienrutiner och vikten av att följa dessa.

Socialstyrelsens utbildning i basala hygienrutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdprevention (15 minuter)

Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan bidra till att våra brukare bibehåller en god hälsa och vikten av att arbeta i team.

Klicka här för att starta utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentera i brukares journal (30 minuter)

I dina arbetsuppgifter som vikarie inom stöd och service samt vård och omsorg ingår det att dokumentera.

Utbildningen Dokumentera i brukares journal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Utbilda dig medan du jobbar

Jobbar du som vikarie i vård, stöd och omsorg och är intresserad av att utbilda dig till undersköterska? Kul!

Det finns nu möjlighet för dig som jobbar i Time care pool att anmäla dig till kurser inom vård, stöd och omsorg. Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss via e-post utbildningokompetens@soc.lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024