Förhandsbesked

Du kan söka förhandsbesked om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom det underlättar lantmäteriets handläggning.

När du lämnat in din ansökan gör miljö- och byggnadsnämnden en prövning om det du vill bygga kan tillåtas på platsen. Nämnden tar också ut en avgift för handläggningen. Öppnas i nytt fönster.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som plan- och bygglagen ställer.

Förhandsbeskedet gäller i två år. Du måste lämna in en bygglovsansökan innan tiden har gått ut.

Det kan finnas behov av förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.

Lämna in de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

Så här gör du din ansökan om förhandsbesked

Använd vår nya e-tjänst för din ansökan. Då kan du följa ditt ärende via Mina sidor och ha allt samlat på ett ställe.

Har du frågor?

Kontakta oss på bygglovsrådgivningen!

Sidan uppdaterades den 6 november 2023