Kulturhistoriska byggnader i Luleå

Luleå är en fantastisk kommun med många intressanta byggnader och miljöer värda att bevara, uppleva, utveckla och vårda. Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan genom sina verksamheter och aktiviteter, den synliggör historien om våra liv. 

Idag har vi i allmänhet en större kunskap och förståelse för att kulturmiljöer påverkar oss positivt. När vi tar del av lokalhistorian och ser det byggda arvet får vi också en förståelse för vårt historiska ursprung som bidrar till att skapa vår identitet. Bevarandet av byggnader ökar identitetsskapandet i allmänhet och förståelsen för vårt kulturarv i synnerhet. Genom att bevara kulturmiljöer ger det oss möjlighet att förstå varför husen ser ut som de gör men också hur människor levde i olika tider.

Eftersom en stad växer och förändras får den också uttryck från olika tidsepoker, så kallade årsringar. Mark tas i anspråk och bebyggs. Byggnader rivs, brinner och flyttas. I många städer ses äldre byggnader som omistliga för platsen och därför bevaras dem så långt det går. Städer kan ha många lager med årsringar, flera hundra år gamla. I framtiden vill vi fortsätta uppleva miljöer som är speciella för Luleå och visa dem för våra barn.

Mer information om Luleås kulturhistoriska byggnader

Karta med inventerade byggnader i Luleå centrum

Kartbild med markeringar av kulturhistoriska byggnader i Luleå. Bilden är klickbar och öppnar nytt flik med kartlager.

Titta i vår interaktiva karta över inventerade byggnader i Luleå centrum. Klicka på bilden ovan. Kartan öppnas i ett nytt fönster. 

Äger du en intressant äldre fastighet i Luleå?

En byggnad och miljö som har ett kulturhistoriskt värde kan pekas ut till exempel i en inventering eller kulturmiljöprogram men den kan också få ett starkare skydd juridiskt i en detaljplan och områdesbestämmelse. Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att höra av dig till bygglov där både arkitekt och bygglovhandläggare kan hjälpa.

Kontakta bygglovsrådgivningen

Läs mer om bygglov

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024