Vatten och avlopp

.

Vatten - jordens viktigaste livsmedel

Visste du att dricksvatten är ett livsmedel och att vi på avdelningen för vatten och avlopp är Norrbottens största livsmedelsproducent?

I våra vattenverk producerar vi årligen sex miljarder liter dricksvatten av högsta kvalitet. Vi levererar vattnet direkt hem till dig i din kran 24 timmar om dygnet. Dessutom tar vi hand om ditt avlopp och renar det så att du kan njuta av rena älvar och hav att bada i. All den servicen får du för endast tre öre litern.

Vi satsar för framtiden

På avdelningen för vatten och avlopp satsar vi för framtiden. Vi bygger ett nytt vattenverk, fler vattenledningar och säkrar vattentäkternas skyddsområden. Vi planerar för att uppgradera kapaciteten på vårt avloppsnät så att fler bostadsområden kan anslutas. På avdelningen vill vi hänga med i samhällsutvecklingen och satsar därför på en ny biogasanläggning vid Uddebos avloppsreningsverk där vi kan producera miljövänligt drivmedel för fordon.

Här hittar du mer information om aktuella projekt som berör vatten och avlopp i Luleå.