Vatten och avlopp

Vatten - jordens viktigaste livsmedel

Visste du att dricksvatten är ett livsmedel och att vi på avdelningen för vatten och avlopp (VA) är Norrbottens största livsmedelsproducent?
I våra vattenverk producerar vi årligen sex miljarder liter dricksvatten av högsta kvalitet. Vi levererar vattnet direkt hem till din kran 24 timmar om dygnet. Dessutom tar vi hand om ditt avlopp och renar det så du kan njuta av rena älvar och hav att bada i. All den servicen får du för endast tre öre per liter vatten.

Vi jobbar för framtiden

På avdelningen vatten och avlopp jobbar vi för framtiden. Vi har nyligen byggt ett nytt vattenverk på Gäddvik, vattenledningsnätet förstärks genom utbyggnationen av Östra länken och det pågår arbete med att säkra vattentäkternas skyddsområden. Vi planerar för att uppgradera kapaciteten på vårt avloppsnät så att fler bostadsområden kan anslutas. På avdelningen vill vi hänga med i samhällsutvecklingen och satsar därför på en ny biogasanläggning vid avloppsreningsverket på Uddebo där det ska produceras miljövänligt drivmedel för fordon.

Här hittar du mer information om aktuella projekt som berör vatten och avlopp i Luleå.