Befolkningsstatistik

Här hittar du statistik om befolkning, skolområden och upptagningsområden, befolkningsprognos och historiska data.

Här visas den senaste helårstatistiken (2021-12-31) från Luleå kommun hämtad från SCB.

Mer fakta och statistik från Luleå kommun hittas via SCBs kommuner i siffror Länk till annan webbplats.

Luleå Kommun

Invånare

78 867

Födda

785

Döda

733

Födelsenetto

52

Inflyttning

4044

Utflyttning

3846

Flyttnetto

198

Justeringspost

68

Befolkningsökning

318Folkmängd per kvartal


2022-03-31, Kvartal 1

78826

2022-06-30, Kvartal 2

78704

 

Områdesvis befolkningstatistik

Avsnittet innehåller befolkningsstatistik, 2021-12-31, för statistiskområden i Luleå kommun. Områdena är indelande efter nyckelkodsystemet, NYKO, där nyko6 täcker de minsta geografiska områdena i och nyko2 täcker de största områdena.

Befolkningsprognos

Den senaste befolkningsprognosen över Luleå kommun och per bostadområden samt skolans upptagnings- och skolområden.

Rapport om befolkningsutvecklingen under 2021 samt befolkningsframskrivning till och med 2031: Befolkningsprognos 2022 - Rapport Pdf, 559.3 kB.

Befolkningsprognoser:

Kommunprognos.xlsx Excel, 10.3 kB.  Kommunprognos.pdf Pdf, 128.5 kB.

Månadrapport

Månadsrapport är en rapport över det aktuella läget gällande arbetsmarknad, befolkning och bostäder i Luleå kommun. Arbetslöshet för åldersgruppen 16-64 år och ungdomar 18-24 år i Luleå kommun jämfört länet och riket. Befolkningssiffror för Luleå kommun samt en jämförelse med länet och riket.

Historisk befolkningsutveckling

Den kommunala befolkningsutvecklingen från 1968-2021

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023