Bilden visar Barn- och utbildningsförvaltningens organisation med de olika avdelningarna: Högst upp skolchef, därefter Lokalstrateg, avdelningarna Kansliet, IT/Administration, Ekonomi/HR, Resurscentrum, Förskola, Grundskola samt Gymnasieskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för Luleå kommuns skolväsende från förskola till och med gymnasieskola. Förvaltningen har cirka 2 700 anställda.

Förvaltningschef (skolchef) Maarit Enbuske har yttersta ansvaret för att verkställa de politiska beslut som barn- och utbildningsnämnden och fattar.  Till sin närmaste hjälp har skolchefen förvaltningens ledningsgrupp

Den 1 januari 2024 blir barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen en gemensam förvaltning; Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (AUF).

Öppettider

Måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11
Besöksadress från 6 december 2023: Timmermansgatan 25, Luleå

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå
E-post: lulea.kommun@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 november 2023