Ett steg närmare ny industripark i Luleå

Luleå kommun och LKAB har tillsammans kommit överens om ett förslag till markanvisningsavtal som gäller ungefär 120 hektar på Svartön. Avtalet ger LKAB möjlighet att köpa marken för etablering av en industripark och för hantering och utskeppning av koldioxidfria järnsvampsprodukter.

Industriparken ingår i LKAB:s satsning på den gröna omställningen. Det handlar om fossilfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin. Investeringen uppskattas till över tio miljarder kronor och skulle ge omkring 500 nya arbetstillfällen.

Nästa vecka ska markanvisningsavtalet tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet fattas av kommunstyrelsen den 14 mars.

– Det känns jättebra att vi nu kan skapa förutsättningar för LKAB att välja Luleå som etableringsort för sin satsning. Avtalet är ett viktigt steg på vägen till en ny industripark i kommunen. Det skulle innebära många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och ytterligare stärka Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Markanvisningsavtalet omfattar områden som ligger längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn. Totalt upp till cirka 120 hektar, varav en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten.

LKAB är nöjda med förslaget till markanvisningsavtal som tagits fram i samarbete med Luleå kommun och Luleå Business Region.

– Vi har haft en mycket bra dialog och har nu landat i en lösning som kvalificerar Luleå som ett realistiskt alternativ för vår planerade industripark. LKAB är redan idag en betydande aktör i Luleå med fler än 220 anställda och med samarbetspartners som Luleå tekniska universitet, SSAB och Luleå hamn. Vi planerar även för ett innovationscenter i nya lokaler på Porsön med 160 arbetsplatser, säger David Högnelid, strategichef för affärsområde specialprodukter på LKAB.

Senast den 30 juni i år ska LKAB fatta beslut om lokaliseringen av industriparken. Luleås kommundirektör Anna Lindh Wikblad hoppas och tror på en etablering i Luleå:

– Vi har jobbat hårt inom kommunkoncernen för att tillsammans lösa LKAB:s behov av mark och för att synka alla parters intressen. Det nya industriområdet på Hertsöfältet och Svartön kommer vara platsen för framtidens industri. Det ligger också väl i linje med den långsiktiga utvecklingen av Luleå hamn genom projekt Malmporten. Där ska vi se över hur vi kan tillskapa ytterligare ytor i anslutning till hamnområdet, säger Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Rent generellt ser vi ett ökat intresse från företag som vill växa eller starta ny verksamhet i Luleå. Vi har utsett en särskild etableringsgrupp med representanter från kommunen och Luleå Business Region för att samordna arbetet och förenkla kontaktvägarna för företagen. Ett av resultaten är markanvisningsavtalet med LKAB.

Kontaktpersoner:
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun, 073-051 87 92
David Högnelid, strategichef affärsområde Specialprodukter LKAB, 070-552 49 68
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun, 070-228 77 51

Bilder:

Foto: Jimmy Edlund.

Bild 1: Representanter från LKAB, Luleå kommun och Luleå Business Region på rundvandring på LKAB:s område på Svartön.

Främre raden från vänster:

 • Robert Eriksson, avdelningschef Stadsplanering & Infrastrukturdrift, Luleå kommun
 • Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, Luleå kommun
 • David Högnelid, strategichef Affärsområde specialprodukter, LKAB
 • Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun
 • Charlotte Reinholdt, mark- och exploateringschef, Luleå kommun

Bakre raden från vänster:

 • Peter Skoggård, hamnchef, LKAB
 • Magnus Brevemark, avdelningschef, LKAB
 • Michael Palo, direktör Affärsområde Järnmalm, LKAB
 • Johan Sjökvist, etableringschef, Luleå Business Region
 • Carl Wangel, marknadschef, Luleå Business Region
 • Johan Breheim, projekteringsledare Affärsområde specialprodukter, LKAB

Bild 2: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå, får information om LKAB:s verksamhet på Svartön av Magnus Brevemark, avdelningschef på LKAB.

Sidan uppdaterades den 23 februari 2022