Starkt resultat och befolkningstillväxt

Luleå kommun redovisar ett resultat på 368 miljoner kronor för 2021. Överskottet beror på minskade kostnader i verksamheten på grund av coronapandemin, reavinster samt ökade intäkter av skatter och statsbidrag.

– Även året 2021 präglades av pandemin. Våra verksamheter har fått ställa om igen och bemästrat situationen på ett bra sätt. Det starka resultatet minskar våra framtida lånebehov och möjliggör att vi kan fortsätta jobba med att både ställa om våra verksamheter och att växa, med målet 100 000 invånare senast 2040, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Luleås befolkning ökade under 2021 med 318 personer till 78 867 invånare. För tredje året i rad ökar andelen unga kvinnor i åldersgruppen 19–39. Flyttningsöverskottet hamnade på 198 personer, födelsenettot på 52 personer.*

God ekonomisk hushållning

Kommunen nådde sina uppställda finansiella mål om oförändrad soliditet, en balanserad budget, överskottsmål på två procent samt att bara tio procent av intäkterna går till investeringar.

– Vår samlad bedömning är att vi har en god ekonomisk hushållning. För att möjliggöra tillväxtambitionerna behöver vi även i fortsättningen jobba smart och effektivt, med hjälp av bland annat digitalisering, säger ekonomichef Lena Sallkvist.

Mindre investeringar

Investeringsnivån sjönk med 225 miljoner kronor mellan år 2020 och år 2021 till 379 miljoner kronor. Bland de största investeringar kan nämnas Östra länken (114 mkr), räddningsstationen (25 mkr) samt vägunderhåll (25 mkr).

– Vi har kommit en bra bit längs vägen att ställa om verksamheten så att vi både är en attraktiv och växande kommun, men att vi inte lämnar för stora skulder till nästa generation, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Några viktiga händelser under 2021:

  • Räddningstjänsten och återvinningsmarknaden flyttade till nya lokaler vid Risslan.
  • Kommunen vaccinerade sin personal mot covid-19 i den gamla räddningsstationen.
  • Boenden för ensamkommande barn avvecklades.
  • Ishallar var stängda pga. instabila tak.
  • Furuparksskolan drabbades av en brand. Hertsöskolan stängdes efter att omfattande fuktskador upptäcktes.
  • Luleå firade 400-årsjubileum.

* Enligt SCB var befolkningen för 2020 något högre än vad som rapporterats. Denna underräkning för 2020 läggs till 2021 som en justeringspost och var då för 2021 lika med 68 personer. Flyttnetto 198 + födelsenetto 52 + justering 68 = 318.

Kontaktpersoner:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 8792

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070 228 77 51

Lena Sallkvist, ekonomichef, 073 228 48 10

Sidan uppdaterades den 9 mars 2022