Luleå och Boden samverkar för att stärka regionen

Luleå och Boden vill tillsammans arbeta för en positiv samhällsutveckling i regionen och har nu tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för samverkan. På måndag ska kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå behandla ärendet.

Luleå, Boden och hela den norra regionen står inför en spännande samhällsomställning de kommande åren. Prognoser visar att de stora industrisatsningar som planeras inom bland annat grön industri i Norrbotten och Västerbotten tillsammans kan skapa 100 000 nya jobb i hela regionen de kommande åren. En framtidsbild med stora möjligheter, men som även ställer alla berörda kommuner inför helt nya utmaningar.

Luleå kommun och Bodens kommun har tillsammans tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring om samverkan.

– Avsiktsförklaringen visar att vi, Luleå och Boden, tillsammans vill samverka för en positiv samhällsutveckling i vår region. Det kommer att stärka våra möjligheter att nationellt driva frågor som rör samhällsomställningen. Utifrån våra unika förutsättningar kan vi bidra till att stärka den gemensamma helheten och tillsammans ta oss an de utmaningar som väntar, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande (S) i Luleå.

– Vi behöver en inflyttning av både människor och företag av ett slag vi aldrig tidigare har varit med om. Genom att samverka kan Boden och Luleå stärka den gemensamma attraktionskraften som hållbara platser för att bo, driva verksamhet och skapa upplevelser. Det vi gör nu kommer att prägla våra kommuner under många decennier framåt, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande (S) i Boden.

Fyra prioriterade områden

Avsiktsförklaringen ska gälla från september 2022 till och med september 2026 och omfattar fyra prioriterade områden: kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling. Samverkan föreslås bland annat innefatta följande:

  • Kompetensförsörjning - utveckla en effektiv kompetensförsörjningsprocess och stabil kompetensförsörjning i den gemensamma arbetsmarknadsregionen.
  • Leva och bo - samverka kring gemensamma insatser för effektiv planeringsprocess, fler aktörer som bidrar till bostadsbyggande samt främja ett socialt hållbart vardagsliv.
  • Infrastruktur - samverka för att samordna, stötta och gemensamt driva frågor kring energi, transporter och kommunikation.
  • Näringslivsutveckling - stödja respektive kommun vid stora etableringar, genomföra insatser till små och medelstora företag för att bättre kunna möta den gröna omställningens möjligheter. Gemensamt utveckla samverkan med näringslivsaktörer på landsbygden.

Kontakt:
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande (S) i Luleå, 073 - 051 87 92
Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande (S) i Boden, 070 - 234 24 27

Sidan uppdaterades den 1 juni 2022