Resultaten av Visioner: i norr - Luleå & Boden

Nu är de färdiga - idéer för hur framtiden i Boden och Luleå och områdena däremellan skulle kunna se ut om de multidisciplinära team som medverkat i projektet Visioner: i norr fick bestämma. – Vi märker redan att nya samarbeten har tagit form tack vare projektet. Nu ligger utmaningen i att ta visionerna vidare i verkligheten, säger Anne-Lie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.

Förslagen för framtiden i Boden och Luleå är klara

Nu har de sammanfattande resultaten av de fyra teamen som arbetet med att försöka svara på frågan om hur Boden och Luleå ska kunna närma sig varandra både fysiskt och mentalt presenterats. Frågan är besvarad i en tid av tillväxt där befolkningen förväntas öka i takt med nya förväntade industrietableringar i de båda kommunerna.

En av slutsatserna kan vara att satsa på utvecklingen av landsbygderna mellan de båda städerna. Till exempel ses stor potential i att möjliggöra inflyttning genom att väcka liv i de ödehus som står i bygden kring de båda älvdalarna. Andra förslag är att stimulera självförsörjningsgraden i bygderna genom att värna odlingslandskapet och stötta möjligheterna till lokal närodling. Skapa småskalig produktion av energi och utveckla samhällsservicen så att den blir mer flexibel och jämlik mellan olika orter i kommunerna.

Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är olika visionsdokument som är tänkt att inspirera, inte bara kommunerna utan även andra aktörer som jobbar med samhällsutveckling på olika nivåer till exempel näringsliv, lokala föreningar, kulturutövare och medborgare. - Jag tycker att alla som är intresserade av samhällsutveckling och vår framtid i Norrbotten ska ta del av visionerna antingen via webben eller besöka dem utställningar där visionerna presenteras, säger Gustav Hamlund, planarkitekt vid Bodens kommun.


Vill du läsa presentationerna från de fyra teamen som arbetet med Boden och Luleå i sitt visionsarbete finns de samlade på sidan Länk till annan webbplats.Visioner: i Norr” på Luleå kommuns webbplats.

Kontakt:

Luleå: Jenny Lindberg, strateg samhällsplanering
Jenny.lindberg@lulea.se
070- 387 68 61

Boden: Gustav Hamlund, planarkitekt
gustav.hamlund@boden.se
070 -243 15 88

Sidan uppdaterades den 1 juni 2022