Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 8 juni. På dagordningen står bland annat beviljat bygglov till Klöverträsk idrottsförening för nytt omklädningsrum. Totalt behandlar nämnden 9 ärenden.

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Klöverträsk idrottsförening för nybyggnad av ett 11m² stort omklädningsrum på fastigheten Klöverträsk 1:37.

Omklädningsrummet kommer att byggas på den allmänna badplatsen. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat strandskyddsdispens 22-05-13.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 2 juni 2022