Olycka med medicintekniskt hjälpmedel

Efter att ha larmat, hittades en patient klämd mellan ett stödhjälpmedel och sin säng. Händelsen inträffade i patientens hem och har anmälts till inspektionen för vård och omsorg.

Vid överflyttning från säng till rullstol tappar patienten balansen, glider ned från sängen och fastnar men lyckas använda sitt trygghetslarm. Trygghetslarmet var snabbt på plats och larmade ambulans som förde patienten till sjukhus. Patienten har återhämtat sig och mår bra.

– Hjälpmedlet är nu taget ur bruk och ersatt med annat alternativ, en avvikelse är även skickad till hjälpmedelsverksamheten i Region Norrbotten där hjälpmedlet hyrdes, säger Lena Kruse verksamhetschef.

En utredning av händelsen har genomförts enligt lex Maria eftersom patienten riskerat en allvarlig vårdskada. Efter händelsen har nya rutiner tagits fram för att utprovning och montering ska bli patientsäkrare.

Kontakt

Lena Kruse, verksamhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 13 juni 2022