Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder 22 juni och på dagordningen står bland annat bygglov för en digital lanthandel i Klöverträsk och bygglov för en souvenirbutik i Lövudden. Totalt behandlar nämnden 9 ärenden.

Bygglov för nybyggnad av digital lanthandel på fastigheten Klöverträsk 1:15

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för nybyggnad av en digital lanthandel i Klöverträsk. Byggnaden, som får en byggnads- och bruttoarea om 28 m2, kommer att ha en träfasad och ett pulpettak. Området kring Klöverträsk är viktigt för kommunens naturvårdsplan men byggnaden anses vara av en sådan begränsad omfattning att området inte påverkas negativt.

Bygglov för nybyggnad av förråd och souvenirbutik på fastigheten Lövudden 1:11

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till CW Adventures AB för nybyggnad av förråd och souvenirbutik i Lövudden. Byggnaden får en byggnadsarea på 156m2 och bruttoarea på 107 m2 och en öppenarea på 60m2. Fasaden kommer att vara av trä i en gråbrun färg och taket kommer att vara av plåt.

Val av årets Fairtrade-stipendiat

Miljö och byggnadsnämnden utser årets Fairtrade-stipendiat. Stipendiet delas ut vid i samband med en av Luleås kulturfestivaler varje sommar och stipendiesumman är fastställd till 15.000 kronor. Syftet med stipendiet är att öka kännedomen om Fairtrade och att Luleå är Fairtrade City. Syftet är att stödja och uppmuntra personer, företag, föreningar, caféer, arbetsplatser, butiker, organisationer, etc verksamma inom kommunen och som utfört eller utför insatser till nytta för rättvis handel och Fairtrade.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 16 juni 2022