Svagare resultat i inflationens spår

En oförändrad skattesats, ett svagare resultatläge och höga investeringar på nästan tre miljarder de kommande tre åren. Det är grundpelarna i tjänsteförslaget om strategisk plan och budget för åren 2023–2025. Förslaget behandlas politiskt i budgetutskottet kommande vecka.

Enligt förslaget ligger resultatet för år 2023 på 39 miljoner kronor, för år 2024 blir det budgeterade resultatet positivt med 38 miljoner kronor och för år 2025 blir resultatet positivt med 134 miljoner kronor. Kommunens överskottsmål med två procent beräknas endast nås år 2025.

– Vi har ett gott utgångsläge att leverera välfärd till våra medborgare, även om vi behöva räkna med ett svagare resultat under en begränsad tid. Det viktigaste vi ser inför den stundande planperioden är skiftet från en strävsam samhällsutveckling till en accelererad samhällsomställning. Allt måste gå så mycket fortare än tidigare, när vi ställer om till ett hållbart Luleå med 100 000 Luleåbor senast 2040, förklarar kommundirektör Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Därför föreslår vi att avsätta 28 miljoner kronor årligen i budgeten för ett växande och hållbart Luleå.

Ökade pensioner och priser

Det är fler faktorer som ligger till grund för ett beräknat svagare resultat. Dels finns en större avvikelse med det nya avtalet för tjänstepensioner som gick från 4,5 till 6 procent, detta och stigande inflation gör en höjning med 150 miljoner kronor, bara under kommande år. Även stigande priser generellt till följd av omvärldsläget leder till ökade kostnader.

– Det ekonomiska läget både i kommunen och omvärlden är i nuläget utmanande med tanke på den höga inflationen och höjningar av räntan. De ökade kostnaderna kommer behöva omhändertas av verksamheterna men vi kommer kompenserar nämnderna för löneökningar och till viss del även för prisuppräkningar, säger ekonomichef Lena Sallkvist.

Stora investeringar

Under planperioden budgeteras för investeringar på nästa tre miljarder kronor, vilket innebär att nästan 1,6 miljarder kronor behöver lånas. De stora posterna bland investeringar är i VA-nätet med 1,2 miljarder kronor, skolstrukturen med 892 miljoner kronor, 190 miljoner i drift och underhåll samt 30 miljoner kronor för en hållbar energiförsörjning.

Förslag till strategisk plan och budget behandlas i budgetutskottet den 25 oktober och i kommunstyrelsen den 7 november. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 22 november.

Se handlingar till budgetutskottet

Kontaktpersoner:

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070 228 77 51

Lena Sallkvist, ekonomichef, 073 228 48 10

Sidan uppdaterades den 1 november 2022