Luleå kommun och Region Norrbotten är överens

Luleå kommun och Regionen Norrbotten har en längre tid diskuterat hyresavtalet gällande ambulansens lokaler i den nya räddningsstationen på Risslan. Nu är parterna överens och därmed kan ambulanspersonalen omgående flytta från nuvarande lokaler i den gamla brandstationen.

- Det känns som en tidig julklapp, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef Luleå kommun, som också poängterar att dialogen hela tiden varit god.

- Jag är glad att vi nu är överens och framförallt känns det bra att vår personal inom ambulansen nu kan flytta till de nya lokalerna, säger Ulf Bergman, tf regiondirektör.

Frågor hänvisas till:

Helén Wiklund Wårell 070-386 56 08 (stadsbyggnadschef Luleå kommun)

Ulf Bergman 070 591 69 95 (tf regiondirektör Region Norrbotten)

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023