Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott: Hertsö miljögård, Luleåbiennalen och blåljusmuseum

Bidrag till Luleåbiennalen, sommarverksamhet på Hertsö miljögård och ett e-förslag om att inrätta ett blåljusmuseum i Gammelstad är några av de ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska hantera den 14 april.

Konstfrämjandet söker 500 000 kronor till en förstudie inför Luleåbiennalen 2024. Luleåbiennalen är en av de största konsthändelserna i norra Sverige och involverar lokala utövare, publik, institutioner och föreningsliv, tillsammans med internationella aktörer av olika slag. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ja till ansökan.

Luleå Barnidrottsförening ansöker om 160 000 för att även i sommar driva Hertsö miljögård i nio veckor. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ja till ansökan då föreningen arbetar med den prioriterade målgruppen barn och unga samt att kommunen vill prioritera Hertsön under sommaren 2023 då framför allt skolområdet är under ombyggnation.

Ärendet med blåljusmuseum är ett e-förslag om att Luleå kommun ska anlägga och finansiera ett blåljusmuseum. Förslaget är att verksamheten skulle inhysas i det gamla bussgaraget vid Gamla Hamngatan. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avslå e-förslaget med hänvisning till avsaknad av lämplig lokal då den tänkta redan används av verksamheterna Världsarvet Gammelstads kyrkstad och Friluftsmuseet Hägnan, samt för att finansiering saknas i befintlig budgetram.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottet som sammanträder den 14 april. Länk till annan webbplats. Slutgiltiga beslut tas i kultur-och fritidsnämnden den 25 april.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 11 april 2023