Förslag - bidrag till Luleå Pride, Hertsö miljögård och Luleåbiennalen

200 000 kronor till RFSL för att genomföra Pridefestivalen i sommar. Det föreslår kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott efter dagens möte, som även behandlade Hertsö miljögård och Luleåbiennalen.

RFSL söker pengar från Luleå kommun för att anordna Luleå Pride 2023. Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att föreningen får 200 000 kronor för festivalen.

– Luleå Pride är en manifestation av kärlek för mänskliga rättigheter och för allas rätt att älska och vara den de vill. Luleå Pride är dessutom ett viktigt verktyg att lyfta och synliggöra hbtq+-frågor, detta och mycket mer gör att Pridefestivalen är en viktig och naturlig del av Luleås festivalsommar, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

RFSL har tidigare fått verksamhetsbidrag för 2023 på 700 000 kronor.

Miljögård och biennal

Vidare föreslår arbetsutskottet ett ja till Konstfrämjandet som söker 500 000 kronor till en förstudie inför Luleåbiennalen 2024. Luleåbiennalen är en av de största konsthändelserna i norra Sverige och involverar lokala utövare, publik, institutioner och föreningsliv, tillsammans med internationella aktörer av olika slag.

Även Luleå Barnidrottsförening föreslås få sin ansökan på 160 000 kronor beviljad så att de kan driva Hertsö miljögård under nio veckor i sommar.

Slutgiltiga beslut tas i kultur-och fritidsnämnden den 25 april.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 14 april 2023