Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Pengar till aktivitetsyta på Kronan, ombyggnation för meröppet bibliotek i Råneå samt bidrag till RF-SISU Norrbotten. Det ska kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska ställning till den 6 september.

Investeringsplanen för 2024-2026 står på agendan vid arbetsutskottets första möte för terminen. I den finns bland annat förslag på en aktivitetsyta på Kronan, en investering som beräknas till 4 miljoner kronor.

– Vi vill avsätta pengar 2024 för en spontanidrottsyta utomhus på Kronan. Där ska man exempelvis kunna spela fotboll, basket och dansa. Förslaget har tagits fram i samråd med idrottslärare och barn från Tallkronanskolan, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Ombyggnation för meröppet i Råneå

I investeringsplanen finns även förslag på 1,5 miljoner kronor för ombyggnationer som ska möjliggöra meröppet på biblioteket i Råneå. Även förslag på 4 miljoner kronor till foajén i Kulturens hus finns med. Här finns planer på att minska ljudinsläppet från foajén till biblioteket, ny skyltning tillgänglig på fler språk, teknik för självbetjäning med mera.

Förslag: Mer pengar till RF-Sisu

Vidare ska arbetsutskottet ta ställning till förslaget om verksamhetsbidrag på 400 000 till RF-Sisu Norrbotten. De har sedan många år haft en årlig ersättning utifrån avtal på 300 000 kronor men kultur- och fritidsförvaltningen ser ett utökat behov av RF-SISU kompetens och föreslår därmed en höjning och en övergång från avtal till verksamhetsbidrag.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottet. Länk till annan webbplats. Ärendena ska sen upp för beslut i kultur-och fritidsnämnden den 20 september.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 31 augusti 2023