Strategisk plan och budget 2022

I oktober beslutade kommunfullmäktige om strategisk plan och budget för 2022-2024.

Förstora bilden

Bilden visar hur planeringsåret 2021 såg ut. Steg för steg genomfördes olika beredningar och beslut fattades i olika nämnder och styrelsen fram till det slutgiltiga beslutet i oktober.

Sidan uppdaterades den 3 februari 2022