Esikoulu ja koulu

Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on oikeus esikouluun, jossa toiminta on kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielellä sekä äidinkielen opetukseen koulussa. Suomen kielen ei tarvitse olla lapsen kotona puhuttu kieli.

Esikoulu on 1-5 vuotiaille lapsille suunnattua pedagogista toimintaa. Sen tulee olla turvallista, hauskaa ja opettavaista. Oppiminen perustuu aikuisten ja lasten väliseen yhteistyöhön - lapset oppivat myös toisiltaan.

Voit hakea esikoulupaikkaa lapsellesi, jos opiskelet, haet töitä, olet ansiotyössä tai vanhempainvapaalla.

Suomea Charlottendalin esikoulussa

Charlottendalin esikoulussa on suomenkielinen osasto Laakso. Lapsesi ei tarvitse osata suomea paikan saamiseksi vaan ryhmä tarjoaa ympäristön, jossa lapsellasi on mahdollisuus oppia suomen kieltä. Toiminta perustuu kielikylpy-menetelmään ja suomenkielisen pedagogitiimin työkieli on suomi.

Kiinnostaako Charlottendalin suomenkielinen ryhmä? Ota yhteyttä esikoulujohtajaan, Kirsi Lagerdahl, puh. 0920-45 30 00 jos haluat kuulla lisää. Lue lisää Charlottendalin esikoulusta. Linkki toiselle sivustolle.

Lue Charlottendalia koskeva artikkeli lehdestä Kyrknyckeln. Linkki toiselle sivustolle.

Suomenkielistä henkilökuntaa on myös useissa muissa esikouluissa ja kaikkien esikoulujen tulee tukea kielen kehitystä. Lue lisää kielen tukemisesta esikoulussa täällä.

Kansalliset vähemmistökielet

Kansalliset vähemmistökielet ovat saame, meänkieli, suomi, romani chib ja jiddis. Luulajan kunnan lapsi- ja koulutuslautakunta (barn- och utbildningsnämnden) on päättänyt visiosta ja strategiasta kansallisille vähemmistökielille ja eri toimintoja kehitetään nyt strategian mukaisesti.

Sidan uppdaterades den 14 maaliskuuta 2023