Äidinkieli ja monikieliset lapset ja oppilaat

Onko lapsellasi, joka käy peruskoulua tai lukiota muu äidinkieli kuin ruotsi? Lapsellasi on mahdollisuus äidinkielenopetukseen koulussa. Äidinkielen tukeminen esikoulussa ja esikoululuokassa on luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa.

Äidinkielentuki esikoulussa ja esikoululuokassa

Esikoulun ja esikoululuokan henkilökunnan tulee tietoisesti tukea lasten kielen- ja identiteetin kehitystä jokapäiväisissä aktiviteeteissä - lapsen kielestä tai iästä huolimatta. Kaikkien esikoulujen ja esikoululuokkien tulee tarjota stimuloiva kieliympäristö ja työskennellä kaikki kulttuurit huomioiden. Esikoulujohtajat ja esikoululuokan rehtori valvovat, että kyseisessä yksikössä tarjotaan tarvittava tuki monikielisille lapsille.

Vahvistettu kielen tuki kansallisissa vähemmistökielissä
Jos lapsesi puhuu tai teillä on kytkös johonkin kansallisista vähemmistökielistä (suomi, meänkieli, saamenkieli, romani tai jiddish) on lapsella oikeus vahvistettuun kielitukeen esikoulussa. Ensijaisesti kielen kehitystä tukee esikoulun kyseistä kieltä puhuva henkilökunta. Se voidaan myös toissijaisesti järjestää siten, että äidinkielen opettaja käy esikoulussa tunnin viikossa. 

Vahvistetun kielituen saamiseksi sinun täytyy merkitä kansallinen vähemmistökieli äidinkieleksi esikoulupaikka hakemuksessa. Lapsen ei tarvitse  osata/puhua vähemmistökieltä sen saamiseksi.   

Esikoululuokka

Esikoululuokan tulee esikoulun tavoin työskennellä kieltä kehittävällä tavalla. Siksi on tärkeää, että kerrot rehtorille lastesi äidinkielen. 

Äidinkielenopetus peruskoulussa kansallisissa vähemmistökielissä

Kansalliset vähemmistökielet ovat saame, suomi, meänkieli, romani, chib ja jiddiš. Vähemmistökieliin kuuluvilla oppilailla on laajennetut oikeudet äidinkielen opetukseen sekä peruskoulussa että lukiossa.

Vähemmistökieliä ei koske vaatimus siitä, että äidinkielen on oltava oppilaan päivittäinen kanssakäymiskieli tai että kunnassa on oltava vähintään viisi oppilasta, jotka haluavat kyseisen äidinkielen opetusta.

Peruskoulussa äidinkieltä opiskellaan omana aineena, oman kurssisuunnitelman mukaan. Se tukee oppilaan monikielisyyden kehitystä ja lisää hänen tietämystään omasta kulttuuritaustastaan.

Äidinkielenopetus lukiossa

Sekä lukion että erityislukion oppilailla, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, on mahdollisuus äidinkielenopetukseen. Oppilaan, joka haluaa opiskella jotakin vähemmistökielistä lukiossa, on kuitenkin omattava hyvät kielitaidot saadakseen oikeuden opetukseen.

Sidan uppdaterades den 23 tammikuuta 2023