Kuljetuspalvelut (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu on siirtynyt läänin Aluejoukkoliikenne virastolle (Regionala kollektivtrafikmyndigheten) 1. tammikuuta 2016.

Kuljetuspalvelu on joukkoliikennettä täydentävä palvelu henkilöille, joilla on toimintarajoitteen vuoksi vaikea liikkua tai käyttää yleistä joukkoliikennettä.

Kuka saa kuljetuspalvelun?

Hakijan tulee olla kirjoilla siinä kunnassa, jossa Aluejoukkoliikenne virasto (RKM) vastaa kuljetuspalvelusta. Kuljetuspalvelu myönnetään henkilölle jonka toimintarajoite arvioidaan olevan vähintään kolme kuukautta. Toimintarajoitteen laajuus määrittelee jos hakijalla on oikeus kuljetuspalveluun.

Aluejoukkoliikenne viraston tiedote.länk till annan webbplats

Haku

Kuljetuspalvelua haetaan Aluejoukkoliikenne virastosta: Regionala kollektivtrafikmyndigheten.länk till annan webbplats

Lisätietoja puh: 0926-756 77