Uskottu mies

Henkilö, joka tarvitsee apua etujensa valvontaan, talous- tai muiden henkilökohtaisten asioidensa hoitoon, voi tietyissä tapauksissa tarvita uskotun miehen tai edunvalvojan. 

Uskottu mies = god man 
Edunvalvoja = förvaltare

Tällaiseen tilanteeseen voi johtaa sairaus, psyykkinen häiriö, heikentynyt terveydentila tai vastaava eikä tilannetta voida ratkaista millään muulla tavalla.

Uskotun miehen hakeminen on vapaaehtoista mutta edunvalvoja voidaan määrätä myös vastoin henkilön tahtoa.

Lisätietoja:

  • Esite uskottu mies
  • Esite Rollkoll suomeksi - Mitä god man- tai förvaltare/avustaja tekee?
    Esite kertoo millaista apua voit saada god man- ja förvaltare -avustajilta ja mitä eroa näillä on. Esitteessä käsitellään myös avustajan hakuprosessi ja kustannukset.
  • Esitteen on tuottanut Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS,länk till annan webbplats jotka ylläpitävät myös sivustoa godmanskap.selänk till annan webbplats. Sieltä uskotut miehet ja edunvalvojat löytävät lisätietoa.