Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä kunnan kehityksestä. Kunnanhallitus valitaan joka neljäs vuosi yleisten vaalien yhteydessä.

Kunnanhallituksen pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kunnan eri toimialojen hallinnointia sekä valvoa lautakuntien ja yhtiöiden toimintaa. 

Kunnanhallitus valmistelee kaikki kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja antaa lausunnon niihin. Sillä on myös itsenäistä päätösvaltaa tietyissä asioissa. Sen vastuulla on toimeenpanna valtuuston tekemät päätökset.

Kunnanhallituksen jäsenet löytyvät täältä (ruotsiksi).länk till annan webbplats

Valiokunnat

Kunnanhallituksen alaisuudessa on kaksi valiokuntaa: työvaliokunta ja pelastus- ja valmiusvaliokunta. Budjetingvalmistelu on myös kunnanhallituksen alaisuudessa. Näissä kolmessa elimessä valmistellaan kunnanhallituksessa käsiteltävät asiat.

Kunnanhallituksen suorassa alaisuudessa ovat kunnanjohtohallinto, työmarkkinahallinto ja pelastuspalvelu.