Päätöksenteko

Kunnan toiminta noudattaa julkisuusperiaatetta. Mikä tarkoittaa julkisen toiminnan avoimuutta. Poliittiset päätökset dokumentoidaan pöytäkirjaan, jotka löytyvät kunnan kotisivuilta. 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja eri lautakuntien pöytäkirjat löytyvät täältä (protokoll ruotsiksi).

Asioiden käsittely

Kunnan päätöksenteko voi olla vaikeaselkoista. Yleensä asian käsittelyvaiheet ovat seuraavat:

  1. Asiakirja saapuu kuntaan. Se voi olla kirjelmä viranomaiselta, organisaatiota tai yksityishenkilöltä. Se voi olla myös aloite vapaa-ajanpoliitikolta.
  2. Asiakirja rekisteröidään kunnan diaariin ja se saa diaarinumeron. Samalla siitä tulee julkinen asiakirja.
  3. Asianomainen virkamies valmistelee asian, tarvittaessa voi useampi toimiala olla asianosaisena.
  4. Virkamiehet kirjoittavat päätösehdotuksen.
  5. Kyseisen lautakunnan luottamushenkilöt keskustelevat ja tekevät asiasta päätöksen. Jotkut asiat siirretään edelleen kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston päätettäviksi.
  6. Päätökset kirjataan pöytäkirjaan ja asianosaisille lähetetään kopio. 
  7. Virkamiehet varmistavat, että päätös pannaan täytäntöön.

Julkisuusperiaate

Julkisen toiminnan tärkeä peruste on julkisuusperiaate. Sen avulla yleisö voi pyytää lupaa tutustua julkisiin asiakirjoihin.

Painovapausasetuksen mukaan julkiset asiakirjat, joita ei ole julistettu salaisiksi, luovutetaan niitä pyytäville. Kenellä tahansa riippumatta siitä onko hän ruotsalainen tai muun maan kansalainen on oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin.

Jos pyyntö koskee salaiseksi julistettua asiakirjaa, on virkamiehellä oikeus pyytää lisätietoja pystyäkseen päättämään onko henkilöllä oikeus tutustua asiakirjaan vai ei.

Sidan uppdaterades den 23 tammikuuta 2023