Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig som är vuxen med långvarig psykisk funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera.

Vi visar vägen till stöd och hjälp

När man har en psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta reda på vilket stöd som finns i samhället. Personligt ombud är ingen insats utan fungerar som en hjälp till hjälpen. Vi jobbar tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet i samhället.

Vi kan tillsammans med dig

 • ta reda på vilka önskemål och behov av stöd du har
 • ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar samt informera
 • ansöka om det stöd du vill ha och behöver för att få din vardag att fungera. Det kan till exempel vara att få en vårdkontakt, stöd och insatser av socialtjänsten
 • förbereda frågor och följa med som ett stöd på möten med psykiatrin, socialtjänsten och andra myndigheter

Bra att veta

 • Vi har tystnadsplikt
 • Stödet är tidsbegränsat
 • Vi skriver inte journaler
 • Är frivilligt och gratis
 • Vi träffas i den miljö där det känns bra för dig
 • Personligt ombud är ingen insats från någon myndighet eller vårdgivare och ersätter inte insatser från dessa

Vid första träffen går vi igenom dina önskemål och behov för att få vardagen att fungera. Sedan bestäms eventuell fortsatt kontakt med ombudet och en planering görs tillsammans med dig. Får man inte personligt ombud hjälper vi dig vidare till rätt stöd för dig.

Du kan anmäla ditt intresse själv eller så kan någon anhörig eller god vän göra detta. Du kan också ringa eller skicka in anmälan via vanligt brev. Anmälan måste innehålla namn och telefonnummer.

Bra att veta

 • Har du en diagnos som ger dig rättigheter inom LSS (exempelvis autism eller utvecklingsstörning)? Då kan du i stället ansöka om insatsen rådgivning och personligt stöd hos region Norrbotten: LSS råd och stöd i Luleå.
 • Personligt ombud ersätter inte de arbete som utförs av insatser som tex. godman, förvaltare, boendestöd eller kontaktperson.
 • Personligt ombud är en fristående verksamhet, det betyder att vi inte är någon insats från socialtjänsten, sjukvården eller någon annan myndighet. Hit söker du själv, vi jobbar på ditt uppdrag och utgår från det du tycker är viktigt.
 • Stödet från personligt ombud är tidsbegränsat, tiden man har ett personligt ombud kan variera. Tillsammans med personliga ombudet skriver du en planering om vad du behöver. Vårt samarbete avslutas när uppdragen är slutförda. Du kan självklart kontakta oss igen om behov uppstår.


Kontakt

Personligt ombud
Socialförvaltningen
Lulsundsgatan 42, Fyren
972 42 LULEÅ

Vi som jobbar som personligt ombud är:
Magnus Backman, 0920- 45 51 81, magnus.backman@soc.lulea.se
Ellinor Groth, 0920- 45 48 48, ellinor.groth@soc.lulea.se
Kristin Nordberg, 0920- 45 39 32, kristin.nordberg@soc.lulea.se

Vill du ha information om verksamheten är du självklart välkommen att ringa oss. Du kan vara anonym.

Du kan även kontakta Luleå kommuns Kundcenter vardagar kl. 8-17 på 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023